Hrvatska samouprava XIII. okruga

Dobro došli!

O Hrvatima u Mađarskoj

Hrvati u Mađarskoj jedna su od živopisnih i najsloženijih manjinskih zajednica u Mađarskoj s obzirom na podrijetlo, dijalekt i etnografska obilježja. 

Kratka povijest Hrvata u Mađarskoj

Hrvati u Mađarskoj su najraznovrsniji i najsloženiji entitet od svih hrvatskih manjina koje su bile tijekom burne povijesti našega naroda otrgnute od hrvatskog matičnog prostora. Razne etničke skupine Hrvata u Mađarskoj rabe sva narječja i gotovo sve dijalekte kojima se govori u matičnoj zemlji.

Književnost

Pregled književnosti Hrvata u Mađarskoj od 1945. do danas

Želi li se znanstvenim metodama govoriti o književnosti Hrvata u Mađarskoj mora se pronaći odgovarajući pristup. Zasigurno ne možemo u potpunosti primijeniti one metode, a gotovo vrijednosne sustave, koje su općeprihvaćene za hrvatsku književnost u matičnoj zemlji. Točnije, potrebito je povući razliku između funkcioniranja određenog djela u okvirima književnosti Hrvata u Mađarskoj, odnosno, unutar korpusa cjelokupne hrvatske književnosti.

Jezik

O jeziku  Hrvata u Mađarskoj

Hrvatsku manjinu u Mađarskoj karakterizira:

  • Znatna raseljenost i geografska nepovezanost područja na kojima žive, od mađarsko-austrijske do mađarsko-srpske granice.
  • U govorima (u sedamdesetak naselja) zastupljena su, kao i u Republici Hrvatskoj, sva tri organska narječja: čakavsko (u mađarskom dijelu Gradišća), kajkavsko (u mađarskom dijelu Pomurja i nekoliko naselja u mađarskoj Podravini) i zapadnoštokavsko (dijelom u Podravini, u baranjskoj županiji, oko Pečuha, u selima uz mađarsko-srpsku granicu te u nekoliko sela oko Kaloče i Budimpešte), uz opću napomenu da većina Hrvata u Mađarskoj govori štokavski.
  • Ne samo da nisu svi pretci Hrvata u Mađarskoj došli istim migracijskim valom, kao što je poznato uglavnom bježeći pred turcima u sjevernije i sjeverozapadne krajeve, tj. u današnje južne i zapadne krajeve Mađarske, veći se dio Hrvata u Mađarskoj pouzdano može smatrati starosjedilačkim stanovništvom, i to Hrvati uz Muru i Dravu.