Önkormányzat

XIII. kerületi Horvát nemzetiségi Önkormányzat

A XIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi 20. törvény (68§) valamint a Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi  LXXVII számú törvény alapján 1998-ban jött létre.

Legfontosabb feladatának a Budapest Főváros XIII-ik kerületében élő horvát nemzetiség politikai és kulturális érdekképviseletét tekinti. Ennek megfelelően a kulturális autonómia megteremtésén dolgozik, amely nagymértékben hozzájárul az itt élő horvátok nemzetiségi öntudatának, kulturális és anyanyelvi értékeinek ápolásához, megőrzéséhez.  A XIII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a jövőben is eredményesen fogja képviselni a kerületben élő horvátok érdekeit, folytatni fogja a kulturális autonómia szélesítését és a horvát nyelv és kulturális értékek ápolását.

A továbbiakban is kiemelt figyelmet kíván fordítani a horvát nyelvű oktatás fejlesztésére, amelyre, mint a magyarországi horvátság fennmaradásának zálogaként tekint.

A kerületben élő horvátok Magyarországot tekintik hazájuknak, természetesen kötődnek anyaországukhoz is, a Horvát Köztársasághoz, amellyel sikeres együttműködést biztosító kapcsolatok kiépítésére törekszenek.

 

                                                                                                                        Romácz László

                                                                                                                                       elnök

 

Cím: 1131 Budapest, Övezet utca 5.

XIII. kerületi lakosok száma: 114 353

Horvát nemzetiségű lakosok száma 2011-es népszámlálás alapján 61 fő.

Horvát kötődésű lakosok száma a 2014-ik évi választási regisztráció alkalmával: 199 fő.

Elnök:

Romácz László

e-mail: [email protected]

Elnökhelyettes:

Drajkó Péterné

Képviselő:

Dr. Drajkó Veronika